დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–10 კილომეტრი , 

ტელეფონი : +995 32 272 85 14  
info@casamia.ge